OZVUČENIE A OSVETLENIE PODUJATÍ

Ako to funguje v praxi?

Od usporiadateľa je potrebné zabezpečiť:

– Prístup autom k miestu konania (pódium). (do 5m)

– Možnosť započatia prác 6h (v závislosti od veľkosti pódia, postavenie pódia môže trvať od zopár hodín až niekoľko dní, 6 hodín je doba zhruba potrebná pre pódium na akciu do 500 ľudí)   pred začiatkom akcie.

– Možnosť postavenia stanu 3x3m pred pódiom pre zvukovú réžiu.

– Zabezpečenie jedného parkovacieho miesta pri pódiu. Pre zvyšné auta techniky parkovanie na bezpečnom a neďalekom mieste.

Spoľahlivú Elektrickú prípojku iba pre aparatúru 400V / 32A podľa ISO. Menšie akcie 220V 16A


Umožniť zvukovú skúšku (ladenie) aparatúry min. 1h pred začatím programu alebo zvukovej skúšky kapiel.